Monthly: Juli 2017

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

 MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA     “DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG ...